Review

Da je stvar doista onakva kakva se čini na prvi pogled ovo bi mogla biti prva beba kaskader na svijetu.