Osnovni princip rada DiTecha

U ovom članku objasniti ćemo princip rada Aprilionog DiTECH koji koristi OCP (Orbital combustion proces).
by Ivan Čokrlić
0

 
 
files

Dijelovi DiTECH-a i njihova uloga

U ovom tekstu nabrojene su komponente koje čine Apriliin DiTECH sustav elektronskog ubrizgavanja.
by Ivan Čokrlić
0

 

 
 

Nastanak, razvoj DiTECH motora i potencijal “zloupotrebe” motora

Pročitajte kako je nastao i kojim tokom se razvijao DiTECH.
by Ivan Čokrlić
0

 
 
 

Osnovni princip rada tipičnog dvotaktnog agregata

U ovom tekstu objašnjen je rad tipičnog dvotaktnog agregata sa svim njegovim dobrim i lošim stranama.
by Ivan Čokrlić
0

 

 
 

Osnovni princip rada četverotaktnog motora

U ovom tekstu objašnjen je rad tipičnog četverotaktnog agregata sa svim njegovim dobrim i lošim stranama.
by Ivan Čokrlić
1